Пријава

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Јавне набавке у 2014. години

JНМВ БР Д-4/2016
НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И  ОПРЕМЕ ЗА ФОТОКОПИРАЊЕ

nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx

 

 

ЈНМВ БР. Д- 2/2015
НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА, ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА „ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ“,
ЗА 2015. ГОДИНУ, ПО СПЕЦИФИКАЦИЈИ НАРУЧИОЦА, ПО ПАРТИЈАМА
 

1.Позив за подношење понуда

2.Конкурсна документација

3.Питања и одговори

4.Обавештење о закљученом уговору

 

 

МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ:Д-1/2015

1.Позив за подношење понуда

2.Конкурсна документација

3.Питања и одговори

4.Обавештење о закљученом уговору

 


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ Д-9/2014
ПУТНИЧКО ВОЗИЛО

1.Позив за подношење понуда

2.Конкурсна документација

3.Обавештење о закљученом уговору

    


ЈАВНА  НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ У-1/2015
ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА ПОСТОЈЕЋЕ СТОМАТОЛОШКЕ ОПРЕМЕ СА РЕЗ.ДЕЛОВИМА

1.Позив за подношење понуда

2.Конкурсна документација

3.Обавештење о закљученом уговору
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ У-2/2015
САКУПЉАЊЕ ТРАНСПОРТ И ТРЕТМАН ОТПАДА СА ПОТРОШНИМ МАТЕРИЈАЛОМ

1.Позив за подношење понуда

2.Конкурсна документација

3.Обавештење о закљученом уговору /Медицински отпад/

4.Обавештење о закљученом уговору /Фармацеутски отпад/

5.Обавештење о закљученом уговор /Хемијски отпад/

 

 

 НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ Д-8/2014 СТОМАТОЛОШКА ОПРЕМА

1.Конкурсна документација

2.Позив за подношење понуда

3.Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА РАДОВА: ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ДОМА ЗДРАВЉА,,ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ”

1.Конкурсна документација
2.Позив за подношење понуда
3.Обавештење о закљученом уговори
     Извођење радова у објекту Баново брдо-патронажа

     Извођење радова у објекту Железник

 


Oтворени поступак  D  5-2014 Медицинска опрема

1.Позива за подношење понуда

2.Конкурсна документација

3.Појашњење конкурсне доументације D-5-2014

4.Измене и допуне конкурсне документације

5.Обавештење о закљученом уговору:Партија 1

6.Oбавештење о закљученом уговору:Партија 2

7.Обавештење о закљученом уговору:Партија 3

 


Jавне набавке мале вредности број У-3/2014 - УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

1.Позива за подношење понуда

2.Конкурсна документација

3.Појашњење конкурсне доументације У-3/2014

4.Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права

5.Решење о усвајању захтева за заштиту права

6.Oдлука о измени конкурсне документације

7.Конкурсна документација

8.Појашњење конкурсне документације

9.Обавештење о закљученом уговору

 

 

Јавна набавка мале вредности МЕДИЦИНСКИ СИТАН ИНВЕНТАР Редни број Д6/2014 

1.Позив за подношење понуда

2.Конкурсна документација

3.Обавештење о закљученом уговору

4.Обавештење о обустави поступка
 


OTВОРЕНИ ПОСТУПАК НАБАВКА ЛОЖ УЉА , Д-6/2014

1.Позив за подношење понуда
2.Конкурсна документација
3.Појашњење конкурсне документације
4.Измена конкурсне документације
5.Појашњење конкурсне документације
6.Појашњење конкурсне документације
7.Обавештење о закљученом уговору

 

 

Јавна набавка мале вредности ЗАШТИТНА ОБУЋА (обликована у две партије) Редни број Д 7/2014

1.Позив за подношење понуда

2.Конкурсна документација

3.Обавештење о закљученом уговору партија 1

4.Обавештење о закљученом уговору партија 2 Јавна набавка мале вредности МЕДИЦИНСКИ СИТАН ИНВЕНТАР Редни број Д 6/2014

1.Појашњење конкурсне документације

2.Позив за подношење понуда

3.Конкурсна документација

4.Обавештење о закљученом уговору партија 1

5.Обавештење о закљученом уговору партија 2

6.Обавештење о закљученом уговору партија 3

7.Обавештење о закљученом уговору партија 4

8.Обавештење о закљученом уговору партија 5

9.Обавештење о закљученом уговору партија 6

10.Обавештење о закљученом уговору партија 7

 

 

МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ
редни број јавне набавке Д 4/2014
Отворени поступак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Измена конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације каишеви за физикалну медицину

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације дезинфекциона средства

Појашњење конкурсне документације дезинфекциона средства партија 9

Појашњење конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru (1)

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru (2) 

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru (3)

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru (4)  

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru (5)

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru (6)

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru (7)

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru (8)

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru (9)

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru (10)

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru (11)

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru (12)

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru (13)

ObavestenjeOZakljucenomUgovoru (14) ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПП 3/2014
Реагенси и потрошниматеријал за биохемијски анализатор Dxc 800 и хематолошке анализаторе HmX и Act Diff

 1. Одлука о додели уговора
 2. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
 3. Конкурсна документација

 

                                                     
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПП 4/2014
Реагенси и потрошни материјал за биохемијски анализаторе произвођача Siemens Healthcare diagnostics GmbH - Sysmex CA1500 ,Dimension RXL HM

 1. Одлука о додели уговора
 2. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
 3. Конкурсна документација
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Редни број Д 5/2014 РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

 1. Позив за подношење понуда
 2. 2. Конкурсна документација
 3. Појашњење конкурсне документације
 4. 4. Измена конкурсне документације

 

Обавештење о закључењу уговора, партија рачунари

Обавештење о закључењу уговора, партија монитори

Обавештење о закључењу уговора, партија штампачи

Обавештење о закључењу уговора, партија бар код читачи ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Редни број У 2/2014
Сакупљање, транспорт и третман отапда са потрошним материјалом

 1.  Конкурсна документација
 2.  Позив за подношење понуда
 3.  Појашњење конкурсне документације
 4.  Појашњење конкурсне документације

 

Обавештење о закљученом уговору фармацеутски отпад

Обавештење о закљученом уговору медицински отпад

Обавештење о закљученом уговору хемијски отпад


 

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК  БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА  ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ТРАЧИЦЕ ЗА ГЛИКЕМИЈУ Редни број јавне набавке ПП 2/2014

 

 1. Обавештење о покретању преговарачког поступка
 2. 2. Конкурсна документација
 3. Обавештење о закљученом уговору

 


АМПУЛИРАНИ ЛЕКОВИ (СЕТ Б) Редни број јавне набавке Д 3/2014ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

обавештење о обустави поступка

 1. Конкурсна документација
 2. Позив за подносење понуда

 

 1. Обавештење о закљученом уговору бр. 1
 2. Обавештење о закљученом уговору бр. 2
 3. Обавештење о закљученом уговору бр. 3
 4. Обавештење о закљученом уговору бр. 5
 5. Обавештење о закљученом уговору бр. 6
 6. Обавештење о закљученом уговору бр. 7

 СТОМАТОЛОШКИ  ПОТРОШНИ  МАТЕРИЈАЛ  Редни број јавне набавке Д 2/2014 отворени поступак

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација

 

 1. Обавештење о закљученом уговору бр. 1
 2. Обавештење о закљученом уговору бр. 2
 3. Обавештење о закљученом уговору бр. 3
 4. Обавештење о закљученом уговору бр. 4
 5. Обавештење о закљученом уговору бр. 5
 6. Обавештење о закљученом уговору бр. 6
 7. Обавештење о закљученом уговору бр. 7
 8. Обавештење о закљученом уговору бр. 8
 9. Обавештење о закљученом уговору бр. 9
 10. Обавештење о закљученом уговору бр. 10
 11. Обавештење о закљученом уговору бр. 11
 12. Обавештење о закљученом уговору бр. 12

 


Јавна набавка мале вредности бр:Д-4/2014 Материјал за одржавање хигијене

 1.Позив за подншење понуда

2.Конкурсна документација

3.Обавештење о закљученом уговору

 

 

ЈАВНА НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ канцеларијски материјал, партија 2./ТОНЕРИ Редни број Д 2/2014

 Позив за подносење понуда

Конкурсна документација

Појашњење конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору

 

 

ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ Јавна набавка број D 1/2014 Отворени поступак

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

 1. Обавештење о закљученом уговору бр. 1
 2. Обавештење о закљученом уговору бр. 2
 3. Обавештење о закљученом уговору бр. 3

4  Обавештење о закљученом уговору бр. 4

 1. Обавештење о закљученом уговору бр. 5
 2. Обавештење о закљученом уговору бр. 6
 3. Обавештење о закљученом уговору бр. 7
 4. Обавештење о закљученом уговору бр. 8

Please publish modules in offcanvas position.