Пријава

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Јавне набавке у 2016. години


ЈАВНА НАБАВКА  МАЛЕ ВРЕДНОСТИ   U/2016

TEKУЋЕ  ОДРЖАВАЊЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА "ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ"

1.Јавна набавка на порталу  Града Београда 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
НАБАВКА ЗАШТИТНЕ ОДЕЋЕ, ОБУЋЕ И ТОРБИ ЗА ПОТРЕБЕ
ДОМА ЗДРАВЉА "ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ-ЧУКАРИЦА"  
D 14/2016

1.Јавна набавка на порталу Града Београда                                                           

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФНИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ
ДОМА ЗДРАВЉА "ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ-ЧУКАРИЦА"   U 6/2016

1.Јавна набавка на порталу Града Београда


ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈНВВ D 13/2016
Набавка медицинске опреме

1.Јавна набавка на порталу града Београда

 

 

OTВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН Д 12/2016
Набавка медицинске опреме

1.Јавна набавка на порталу града Београда

                                                       

 

OTВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈНВВ 11/2016
Набавка  погонског горива и лож уља за " ЕЛ" за потребе дома здравља "Др Симо Милошевић", по партијама

  1. Јавна набавка на порталу Града Београда

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈНВВ 9/2016 
Набавка Стоматолошког потрошног материјала

1.Јавна набавка на порталу Града Београда                  

                           
                                       

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈНВВ 8/2016
Набавка лабараторијског потрошног материјала за
једногодишње потребе ДЗ  Др Симо Милошевић

1.Јавна набавка на порталу Града Београда

 

                                                                                                                                             

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФНИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА
"ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ-ЧУКАРИЦА" U 6/2016

1.Јавна набавка на порталу Града Београда

 

 

Набавка медицинског потрошног материјала за једногодишње потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“  JНВВ 7/2016

1.Јавна набавка на порталу Града Београда 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Д-6/2016
НАБАВКА СТОМАТОЛОШКЕ ОПРЕМЕ

 1.Јавна набавка на порталу Града Београда

 

 

ПП 3/2016 
НАБАВКА  РЕАГЕНСA И ПОТРОШНOГ МАТЕРИЈАЛA ЗА БИОХЕМИЈСКИ АНАЛИЗАТОР
ПРОИЗВОЂАЧА SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS GMBH - SYSMEX CA1500 , DIMENSION RXL HM

1.Јавна набавка на порталу Града Београда

2.Јавна набавка на порталу Града Београда

 

 

ПП 2/2016
НАБАВКА  РЕАГЕНСА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА БИОХЕМИЈСКИ АНАЛИЗАТОР DXC 800
И ХЕМАТОЛОШКЕ 
АНАЛИЗАТОРЕ HMX И ACT DIFF“

1.Jавна набавка на порталу Града Београда

2.Jaвна набавка на порталу Града Београда

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  У-5/2016
Одржавање и поправка постојећеих  медицинских апарата

и медицинске опреме различитих произвођача,са обезбеђивањем резервних делова и потрошног материјала

1.Јавна набавка на порталу Града Београда

  Одговори на питања

  Одговори на питања

 Oдговор на питања

  nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx

Jaвна набавка на порталу Града Београда

Јавна набавка на порталу Града Београда

                 Oдлука о додели уговора

Одлука о додели  уговора партија бр 1

Одлука о додели  уговора партија бр 2

 

Одлука о додели  уговора партија бр 3

 

Одлука о додели  уговора партија бр 4

 

Одлука о додели  уговора партија бр 5

 

Одлука о додели  уговора партија бр 6

 

Одлука о додели  уговора партија бр 7

 

Одлука о додели  уговора партија бр 8

 

Одлука о додели  уговора партија бр 9

 

Одлука о додели  уговора партија бр 10

 

Одлука о додели  уговора партија бр 11

 

Одлука о додели  уговора партија бр 12

 

 

 

Одлука о додели  уговора партија бр 13

 

Обустава партија бр 14

 

Обустава партија бр 15

Јавна набавка на порталу Града Београда

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  Д-5/2016
Потрошни материјал за текуће одржавање Дома здравља „Др Симо Милошевић“ 

1.Jавна набавка на порталу Града Београда

2.Питања и одговори.

3.Jавна набавка на порталу града Београда

 

ЈНМВ Д-4/2016-  Набавка рачунарске опреме  опреме за фотокопирање

1.Јавна набавка на порталу Града Београда

2.Питања и одговори

3.Јавна набавка на порталу Града Београда

Одлука о додели уговора

1.Партија 1

2.Партија 2

3.Партија 3

4.Партија 4

5.Партија 5

6.Партија 6

7.Партија 7

nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx

 

 

ЈНМВ Д- 3/2016- Набавка канцеларијског потрошног материјала, за потребе
Дома здравља „др Симо Милошевић“,
за 2016. годину,
по спецификацији Наручиоца, по партијама

1.Јавна набавка на порталу Града Београда

2.Обавештење о закљученом уговору

 

ЈНМВ У-3/2016 Сакупљање, транспорт и третман отпада са потрошним материјалом

1.Јавна набавка на порталу Града Београда

 

 

JНМВ Д- 2/2016 - Набавка штампаног  материјала, за потребе Дома здравља „др Симо Милошевић“,
за 2016. годину, по спецификацији Наручиоца

1.Јавна набавка на порталу Града Београда

 

 

ЈНМВ У 1/2016 Услуге осигурања имовине и лица запослених у Дому здравља „др Симо Милошевић“

1.Јавна набавка на порталу Града Београда

 

ЈНМВ У-2/2016 „Одржавање и поправка постојеће  стоматолошке опреме са резервним деловима, по спецификацији Наручиоца“

1.Јавна набавка на порталу Града Београда
ЈНМВ Д- 1/2016- „Материјал за одржавање хигијене, по спецификацији Наручиоца“

1.Јавна набавка на порталу Града Београда

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2016 ГОДИНА

План јавних набавки 2016 год.
ИЗМЕНА 1  ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016 ГОДИНУ

 Измена 1 плана јавних набавки за 2016 годину

 

 1.Јавна набавка на порталу Града Београда 

ЈНМВ У-4/2016„Одржавање  интегрисаног здравствено - информационог система Heliant Health“

 

2.Јавна набавка на порталу  Града Београда

 ПП 1/2016  Услуге одржавања NEXT-BIZ

 

 Јавна набавка на порталу града Београда

            Обавештење о закљученом уговору

 

 

НАБАВКА СТОМАТОЛОШКЕ ОПРЕМЕ , ПАРТИЈА 4. -ТУРБИНА БЕЗ СВЕТЛА   Д 10/2016
Јавна набавке мале вредности         

  Јавнв набавка на порталу града Београда

 

Please publish modules in offcanvas position.