Пријава

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Јавне набавке у 2018. години

                                                       

Јавна  набавка мале вредности добара бр. Д 16/2018 “Набавка 2 путничка возила  за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“

 

Линк

 1. Портал Јавних набавки

 

 

Измена IV  Плана јавних набавки за 2018. годину

LINK:

 

1. Портал Јавних набавки

 

Јавна набавка мале вредности добара редни број Д 15/2018 Набавка  медицинског ситног инвентара за једногодишње потребе  Дома здравља „Др Симо Милошевић“, по партијама

LINK:

 

1. Портал Јавних набавки

 

Јавна набавка мале вредности услуга редни бр У 7/2018 Услуге мобилне телефоније, за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“.

LINK:

 

1. Портал Јавних набавки

 

 

Јавна набавка мале вредности услуга редни број У 8/2018 Одржавање рендген апарата Philips Duodijagnostic и Sirona Digital Xray Heliodent Vario са пратећим коморама за развијање филмова

 

 

LINK:

 

1. Портал Јавних набавки

 

 

Јавна набавка добара у отвореном поступку бр.  Д14/2018„Набавка погонског горива и лож уља „Eл“  за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“, по партијама“.

 

LINK:

 

1. Портал Јавних набавки

 

Јавна набавку у отвореном поступку, по партијама бр. Д 13/2018-Набавка медицинског потрошног материјала за једногодишње потребе  Дома здравља „др Симо Милошевић“

 

LINK:

 

1. Портал Јавних набавки

 

 

Jавнa набавкa мале вредности добара број Д 12/2018 Набавка рачунарске опреме за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“, за 2018. годину, по спецификацији наручиоца, по партијама.

 

LINK:

 

1. Портал Јавних набавки

 

Јавна набавка добара у отвореном поступаку, редни број Д 11/2018 „Набавка медицинске опреме по спецификацији Наручиоца, по партијама“

 

Линк:

1. Јавна набавке на порталу града Београда

 

Јавна набавка мале вредности радова, редни број  Р2/ 2018 Радови на текућем одржавању ординација Дома здравља "Др Симо Милошевић"

Линк:

1. Портал Јавних набавки

 

 

 

 

Јавна набавка мале вредности радова бр.  Р1/ 2018 Радови на текућем одржавању тоалета Дома здравља "Др Симо Милошевић" – објекат Жарково

Линк:

 1. Портал Јавних набавки

 

 

 

 

Jавнa набавкa мале вредности добара бр. Д 10/2018 Набавка  стоматолошког  потрошног материјала за једногодишње потребе  Дома здравља „Др Симо Милошевић“, по партијама

Линк:

1. Портал Јавних набавки

 

 

Јавна набавка мале вредности услуга редни број У 6/2018 Одржавање и поправка постојећих  медицинских апарата и медицинске опреме различитих произвођача, са обезбеђивањем резервних делова и потрошног материјала по спецификацији Наручиоца, по партијама

Линк:

1. Портал Јавних набавки

 

 

 

 

 

Јавна набавка добара у отвореном поступку редни број  Д 7/2018 „Набавка медицинске опреме- аутоклав

Линк:

1. Портал Јавних набавки

 

 

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда бр.

ПП  4/2018 - Реагенси за биохемијски анализатор AU серије 680 произвођача „Beckman Coulter“

 

Линк:

1. Портал Јавних набавки

 

 

Јавна набавка добара у  отвореном  поступаку, редни број Д 9/2018. Набавка  медицинског  потрошног материјала за једногодишње потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“, по партијама.

Link:

1. Портал Јавних набавки

 

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, редни број ПП 3/2018 „Набавка реагенсa и потрошнoг материјалa за биохемијски анализатор произвођача Siemens Healthcare Diagnostics GMBH - Sysmex CA1500 и Dimension RXL“

 

Link:

1. Портал Јавних набавки

 

 

Јавна набавка добара у отвореном поступку бр. Д8/2018. Набавка  лабораторијског  потрошног материјала за једногодишње потребе  Дома здравља „Др Симо Милошевић“, по партијама.

 

Link:

1. Портал Јавних набавки

 

Измена III Плана јавних набавки Дома здравља „др Симо Милошевић“ за 2018. годину

 

Link:

1. Портал Јавних набавки

 

 

Јавна набавка у преговарачком поступаком без објављивања позива за подношење понуда, редни број ПП 2- Одржавање NEXTBIZ интегрисаног програмског пакета за финансијско и материјално рачуноводство за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“ за 2018. годину

 

 

 

Link:

1. Јавна набавке на порталу града Београда

 

 

Jавнa набавке мале вредности добара број Д 6/2018 Набавка стоматолошке опреме, по спецификацији Наручиоца

 

Link:

1. Јавна набавке на порталу града Београда

 

 

 

Јавна набавка мале вредности добара бр. Д 3/2018 Материјал за одржавање хигијене, по спецификацији Наручиоца

 

Link:

1.Jaвна набавка на порталу града Београда

 

 

 

Jавнa набавке мале вредности добара број Д 5/2018 Набавка штампаног  материјала, за потребе Дома здравља „др Симо Милошевић“, за 2018. годину, по спецификацији Наручиоца

1.Jaвна набавка на порталу града Београда

 

 

 

 

Јавна набавка мале вредности услуга редни број У 5/2018 Одржавање  интегрисаног здравствено - информационог система Heliant Health“

1.Jaвна набавка на порталу града Београда

 

 

 

 

Јавна набавка мале вредности добара бр. Д 4/2018 Набавка штампаног  материјала, за потребе Дома здравља „др Симо Милошевић“, за 2018. годину, по спецификацији Наручиоца

Link:

 

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=182361

 

 

 

 ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
РЕДНИ БРОЈ ПП 1/2017

НАБАВКА ТРАКА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ШЕЋЕРА У КРВИ ЗА АПАРАТЕ ACCU-CHEK "Activa" И   ACCU-CHEK "Performa"

 

1.Jaвна набавка на порталу града Београда

 

 

 

 

План јавних набавки Дома здравља "Др Симо Милошевић" за 2018. годину

 

1. План јавне набавке

Исправка плана јавних набавки за 2018-ту

Јавна набавка мале вредности услуга бр. У4/2018 „Сервисирање и одржавање службених возила Дома здравља “Др Симо Милошевић“

 

1.Јавна набавка на порталу града Београда

 

 

 

 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ- Д 2/2018 

Набавка штампаног материјала,за потребе дома здравља "др Симо Милошевић ",за 2018-ту годину по спецификацији наручиоца

1. Јавна набавка на порталу града Београда

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - У 1/2018

"Услуга осигурања имовине и лица запослених у Дому здравља "Др Симо Милошевић" 

1. Јавна набавка на порталу града Београда

 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - У 2/2018

"Сакупљање, транспорт и третман отпада са потрошним материјалом, по партијама" 

1. Јавна набавка на порталу града Београда

 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - У 3/2018

"Одржавање и поправка постојеће стоматолошке опреме са резервним деловима и ремонт централних компресора за ваздух, по партијама" 

1. Јавна набавка на порталу града Београда

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА

РЕДНИ БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ Д 1/2018

"Набавка канцеларијског потрошног материјала, за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“, за 2018. годину, по спецификацији наручиоца, по партијама"

1. Јавна набавка на порталу града Београда

Please publish modules in offcanvas position.