Пријава

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Јавне набавке у 2020 год.

                                                       

План јавних набавки на које се закон не примењује, у складу са чланом 27. став 1. ЗЈН, верзија 2

 

 

План јавних набавки на које се закон не примењује, у складу са чланом 27. став 1. ЗЈН

 

 

 

Поступци набавке у складу са чл. 27. став 1. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 91/19)

 

 

 

 

Јавна набавка мале вредности услуга бр. У 7/2020 Услуге мобилне телефоније, за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“

Линк:

 1. Портал Јавних набавки

 

 

 

 

 

 

Набавка погонског горива и лож уља „Ел“  за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“, по партијама

Број навбавке Д 14/2020

Линк:

 1. Портал Јавних набавки

 

 

 

 

 Лекови са листе Б и листе Д листе лекова за 2019. годину

Обавештење о закљученом уговору

 

 

 

 

 Лекови са листе Б и листе Д листе лекова за 2019. годину

Обавештење о закљученом уговору

 

 

 

 

 Лекови са листе Б и листе Д листе лекова за 2019. годину

Обавештење о закљученом уговору

 

 

 

Лекови са листе лекова за осигурана лица фонда

Обавештење о закљученом уговору

 

 

 

 

 Лекови са листе Б и листе Д листе лекова за 2019. годину

Обавештење о закљученом уговору

 

 

 

 

ЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА

ЈН БР. У-6/2020

ОДРЖАВАЊЕ И ПОПРАВКА ПОСТОЈЕЋИХ МЕДИЦИНСКИХ АПАРАТА И МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ РАЗЛИЧИТИХ ПРОИЗВОЂАЧА, СА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ПО СПЕЦИФИКАЦИЈИ НАРУЧИОЦА, ПО ПАРТИЈАМА

Линк:

1. Портал Јавних набавки

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Набавка  медицинског  потрошног материјала за потребе  Дома здравља „Др Симо Милошевић“, по партијама,

Редни број јавне набавке  Д 8/2020

https://nabavke.beograd.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=241656

 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Редни број јавне набавке Д 7/2020

Набавка  лабораторијског потрошног материјала за једногодишње потребе  Дома здравља „Др Симо Милошевић“, по партијама,

Линк:

1. Портал Јавних набавки

 

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

НАБАВКА ДОБАРА

РЕАГЕНСИ ЗА БИОХЕМИЈСКИ АНАЛИЗАТОР  AU СЕРИЈЕ 680 ПРОИЗВОЂАЧА „BECKMAN COULTER“

РЕДНИ БРОЈ ПП 3/2020

Линк:

1. Портал Јавних набавки

 

Јавна набавка мале вредности
Д 4/2020 Набавка рачунарске опреме за потребе Дома здрваља "Др Симо Милошевић" за 2020. годину , по партијама

Линк:

1. Портал Јавних набавки

 

 

 

 

Јавна набавка мале вредности
Д 4/2020 Набавка рачунарске опреме за потребе Дома здрваља "Др Симо Милошевић" за 2020. годину , по партијама

Линк:

1. Портал Јавних набавки

 

 

 

 

Јавна набавка мале вредности

Д 5/2020 Набавка сервера за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“ за 2020. годину, по спецификацији наручиоца

Линк:

1. Портал Јавних набавки

 

 

 

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

ЈН ПП 2/2020 Одржавање NextBIz интегрисаног програмског пакета за финансијско и материјално рачуноводство за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“ за 2020. годину

Линк:

1. Портал Јавних набавки

 

 

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉАИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ПП 1/2020 ТРАКE ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ШЕЋЕРА У КРВИ ЗА  АПАРАТЕ  ACCU-CHEK "ACTIVA" И ACCU-CHEK "PERFORMA",

ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА ЗДРАВЉА „ДР СИМО МИЛОШЕВИЋ,

Линк:

1. Портал Јавних набавки

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА

Д 3/2020 Набавка штампаног  материјала, за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“, за 2020. годину, по спецификацији Наручиоца

Линк:

1. Портал Јавних набавки

 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА

Д 2/ Набавка канцеларијског потрошног материјала, за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“, за 2020. годину, по спецификацији наручиоца, по партијама

Линк:

1. Портал Јавних набавки

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА

У- 5/2020 Сервисирање и одржавање службених возила Дома здравља „Др Симо Милошевић“

Линк:

1. Портал Јавних набавки

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА

Д 1/2020 Материјал за одржавање хигијене, по спецификацији Наручиоца

Линк:

1. Портал Јавних набавки

 

 

 

У-1/2020 Сакупљање, транспорта и третмана отпада са потрошним материјалом

Линк:

1. Портал Јавних набавки

 

 

У 4/2020„Одржавање  интегрисаног здравствено - информационог система Heliant Health

Линк:

1. Портал Јавних набавки

 

 

У2/2020 „Одржавање и поправка постојеће стоматолошке опреме са резервним деловима и ремонт централних компресора за ваздух, по партијама

Линк:

1. Портал Јавних набавки

 

ПРЕГОВАРАЧК,И ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

РЕДНИ БРОЈ ПП 4/202

Набавка реагенсa и потрошнoг материјалa за биохемијски анализатор произвођача Siemens Healthcare Diagnostics GMBH - Sysmex CA1500 , dimension ЕXL

Линк:

1. Портал Јавних набавки

 

 

У 3/2020 „Услуге осигурања имовине и лица запослених у Дому здравља „др Сим Милошевић

Линк:

1. Портал Јавних набавки

 

 

 

Набавка стоматолошког потрошног материјала за потребе Дома Здравља "Др Симо Милошевић"
Јавна набавка мале вредности

Линк:

1. Портал Јавних набавки

 

 

 

 

 

Лекови са листе Б и листе Д листе лекова за 2019. годину

Обавештење о закљученом уговору

 

 

 

 

Лекови са листе Б и листе Д листе лекова за 2019. годину

Обавештење о закљученом уговору

 

 

 

 

Лекови са листе Б и листе Д листе лекова за 2019. годину

Обавештење о закљученом уговору

 

 

 

 

Лекови са листе Б и листе Д листе лекова за 2019. годину

Обавештење о закљученом уговору

 

 

 

Лекови са листе Б и листе Д листе лекова за 2019. годину

Обавештење о закљученом уговору

 

 

 

 

Лекови са листе Б и листе Д листе лекова за 2019. годину

Обавештење о закљученом уговору

 

 

 

Лекови са листе Б и листе Д листе лекова за 2019. годину

Обавештење о закљученом уговору

 

 

 

Лекови са листе Б и листе Д листе лекова за 2019. годину

Обавештење о закљученом уговору

 

 

 

 

Лекови са листе Б и листе Д листе лекова за 2019. годину

Обавештење о закљученом уговору

 

 

 

Лекови са листе Б и листе Д листе лекова за 2019. годину

Обавештење о закљученом уговору

 

 

 

 

Лекови са листе Б и листе Д листе лекова за 2019. годину

Обавештење о закљученом уговору

 

 

 

Цитостатици са листе Б и листе Д

Обавештење о закљученом уговору

 

 

 

Цитостатици са листе Б и листе Д

Обавештење о закљученом уговору

 

 

 

Лекови са листе Б и листе Д

Обавештење о закљученом уговору

 

 

ЈНВВ Д-18/2019- Набавка медицинског потрошног материјала за једногодишње потребе Дома здравља „др Симо Милошевић“- Медицинске рукавице.

Линк:

1. Портал Јавних набавки

 

 

 

 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.